top of page

עמותת בנתיבי אודי היא חלון לחברה אחרת. חברה שבה דתיים וחילונים לא רק נפגשים, אלא מתחברים ומתנדבים ביחד. חברה שבה נוער לוקח אחריות על הסובב אותו ויוצא לשנות את המציאות. חברה שבה תנועות נוער פועלות יחד ומבינות שיש להם המון במשותף. עמותת בנתיבי אודי מוכיחה כל יום מחדש - זה אפשרי!

 

העמותה הוקמה לזכרו של סגן אודי אלגרבלי ז”ל, קצין קשר בחטיבת הצנחנים

שנפל על הגנת הארץ בשנת 1994.

bottom of page